54/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om upphävande av 47 kap. 6 § 2 mom. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 47 kap. 6 § 2 mom., sådant det lyder i lag 578/1995.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

RP 94/2005
AjUB 7/2005
RSv 178/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.