53/2006

Given i Helsingfors den 20 januari 2006

Lag om upphävande av 51 § 2 mom. i arbetarskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 51 § 2 mom. i arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2006.

RP 94/2005
AjUB 7/2005
RSv 178/2005

Helsingfors den 20 januari 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.