41/2006

Utfärdat i Helsingfors den 18 januari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av bakteriell njursjukdom hos fisk 1/VLA/2006 18.1.2006 31.1.2006

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärvesendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Rådets direktiv 91/67/EEG (31991L0067); EUT nr L 46, 19.2.1991, s. 1
Rådets direktiv 93/54/EEG (31993L0054); EUT nr L 175, 19.7.1993, s. 34
Rådets direktiv 95/22/EG (31995L0022); EUT nr L 243, 11.10.1995, s. 1
Rådets direktiv 98/45/EG (31998L0045); EUT nr L 189, 3.7.1998, s. 12
Kommissionens beslut 2004/453/EG (32004D0453); EUT nr L 202, 7.6.2004, s. 4

Helsingfors den 18 januari 2006

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.