32/2006

Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om skadliga ämnen, produkter och organismer i foder 2/06 17.1.2006 1.2.2006

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (32002L0032); EGT nr L 140, 30.5.2002, s. 10
Kommissionens direktiv 2003/57/EG (32003L0057); EUT nr L 151, 19.6.2003, s. 38
Kommissionens direktiv 2003/100/EG (32003L0100); EUT nr L 285, 1.11.2003, s. 33
Kommissionens direktiv 2005/8/EG (32005L0008); EUT nr L 27, 29.1.2005, s. 44
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (32005R0396); EUT nr L 70, 16.3.2005, s. 1

Helsingfors den 17 januari 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Marita Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.