21/2006

Utfärdat i Helsingfors den 17 januari 2006

Justitieministeriets kungörelse om resultatet av det första valet vid valet av republikens president

Justitieministeriet har med stöd av 139 § i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998), sådan den lyder i lag 247/2002, utfärdat följande kungörelse:


Helsingfors valkretsnämnd har den 17 januari 2006 med stöd av 138 § 1 mom. i vallagen (714/1998), sådant det lyder i lag 247/2002, fastställt det slutliga antalet röster som i hela landet avgivits för varje kandidat och det totala antalet angivna röster i det första valet vid valet av republikens president den 15 januari 2006. Valkretsnämnden har underrättat statsrådet därom som följer:

Kandidatens nummer Kandidat Röstetal
2 Kallis, Bjarne 61 483
riksdagsledamot, Karleby
3 Niinistö, Sauli 725 866
vicehäradshövding, vicepresident, Esbo
4 Soini, Timo 103 492
riksdagsledamot, politices magister, Esbo
5 Hautala, Heidi 105 248
riksdagsledamot, Helsingfors
6 Lax, Henrik 48 703
vicehäradshövding, ledamot av Europaparlamentet, Helsingfors
7 Vanhanen, Matti 561 990
statsminister, riksdagsledamot, Nurmijärvi
8 Lahti, Arto 12 989
professor, Helsingfors
9 Halonen, Tarja 1 397 030
president, Helsingfors
Totalantalet avgivna röster är 3 016 801

Justitieministeriet har den 17 januari 2006 med stöd av 139 § i vallagen, sådan den lyder i lag 247/2002, konstaterat att ingen presidentkandidat fått mer än hälften av de röster som avgivits i hela landet och att ingen sålunda har blivit vald till republikens president enligt 54 § 2 mom. i grundlagen. Till följd därav skall enligt 54 § 2 mom. i grundlagen ett nytt val förrättas mellan de två kandidater som vid det första valet fått flest röster. Kandidaterna Niinistö och Halonen har fått flest röster vid det första valet.

Enligt 127 § 2 mom. i vallagen är valdagen vid det andra valet den andra söndagen efter det första valet.

Kandidater vid det andra valet, som förrättas den 29 januari 2006, är vicehäradshövding, vicepresident Sauli Niinistö och president Tarja Halonen. Kandidat Niinistös kandidatnummer är 3 och Tarja Halonens kandidatnummer är 9.


Helsingfors den 17 januari 2006

Justitieminiser
Leena Luhtanen

Valdirektör
Arto Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.