Ursprungliga författningar: 2005

350/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet
349/2005
Statsrådets förordning om ändring av 10 § förordningen om statens tjänstekollektivavtal
348/2005
Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen
347/2005
Statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
346/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande
345/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande
344/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande
343/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande
342/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
341/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
340/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
339/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande
338/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande
337/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande
336/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker
335/2005
Lag om ändring av 11 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
334/2005
Lag om ändring av 85 § i inkomstskattelagen
333/2005
Lag om ändring av 1 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
332/2005
Lag om ändring av 11 § i lagen om skatteförvaltningen
331/2005
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
330/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets beslut om konserveringsmedel för färska foderväxter
329/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kötthygien
328/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk
327/2005
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om transport av farliga ämnen
326/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven
325/2005
Republikens presidents förordning om ändring av republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet
324/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakningens mål och allmänna organisation
323/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökningstiden och ansökan beträffande stöd per djur för renskötselåret 2005/2006
322/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde
321/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk
320/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor
319/2005
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2005
318/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om fodertillsatser
317/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilt tillstånd för torskfiske, landning av osorterad fångst och angivna hamnar
316/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kliniska läkemedelsprövningar
315/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om investeringsstöd och utvecklingsstöd för förädling och marknadsföring av jordbruksprodukter
314/2005
Lag om ändring av jaktlagen
313/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg
312/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg
311/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om anmälan av foderareal i samband med djurbidrag, ansökan om stöd för jordbruksgrödor, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket och avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2005 samt avtalsperioderna för dessa avtal
310/2005
Handels- och industriministeriets förordning om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
309/2005
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
308/2005
Statsrådets förordning om tillämpning av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet innan protokollet trätt i kraft internationellt
307/2005
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med republiken Namibia om främjande av och skydd för investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
306/2005
Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt
305/2005
Lag om ändring av 2 och 5 § i lagen om landsbygdsnäringsregistret
304/2005
Lag om ändring av 13 § i lagen om värdeandelssystemet
303/2005
Lag om ändring av 94 § i kreditinstitutslagen
302/2005
Lag om ändring av 48 § i lagen om värdepappersföretag
301/2005
Lag om ändring av lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.