Ursprungliga författningar: 2005

500/2005
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo och om upphävande av förordning (EG) nr 1727/2003
499/2005
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer
498/2005
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner
497/2005
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av förordningen om utkomstskydd för arbetslösa
496/2005
Lag om ändring av 50 § i kommunallagen
495/2005
Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
494/2005
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets beslut om förbud och begränsningar i fråga om produkter som innehåller nickel och dess föreningar
493/2005
Lag om ändring av atomansvarighetslagen
492/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av den i Bryssel den 31 januari 1963 ingångna konventionen utgörande tillägg till Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
491/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Paris den 12 februari 2004 upprättade protokollet om ändring av Pariskonventionen av den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område
490/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor
489/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om avstående från skadeståndskrav i samband med EU-ledda krishanteringsoperationer
488/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande
487/2005
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ammoniumnitrat
486/2005
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven
485/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om explosiva varor
484/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
483/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av förordningen om veterinär gränskontrollav animaliska livsmedel och andra varor
482/2005
Statsrådets förordning om televisionsavgifter
481/2005
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
480/2005
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
479/2005
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
478/2005
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
477/2005
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
476/2005
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
475/2005
Statsrådets förordning om tillämpningen av avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillers del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar och av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet innan avtalet trätt i kraft internationellt
474/2005
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
473/2005
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
472/2005
Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
471/2005
Lag om ändring av förköpslagen
470/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer
469/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter
468/2005
Lag om ändring av marktäktslagen
467/2005
Lag om ändring av 17 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
466/2005
Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar
465/2005
Lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen
464/2005
Lag om ändring av lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab
463/2005
Tilläggsbudget för 2005
462/2005
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om hälsovården inom försvarsmakten
461/2005
Lag om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen
460/2005
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
459/2005
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
458/2005
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice
457/2005
Lag om ändring av lagen om samarbete inom företag
456/2005
Lag om ändring av arbetsavtalslagen
455/2005
Lag om ändring av 1 och 21 § i lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa
454/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksmi-nisteriets förordning om i växtskyddsmedel godkända verksamma ämnen och särskilda bestämmelser för användningen av dessa
453/2005
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
452/2005
Finansministeriets förordning om prospekt som avses i 2 kap. i värdepappersmarknadslagen
451/2005
Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.