1281/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras 1 § 4 och 5, 7―10, 12 och 13 samt 17 och 18 punkten i förordningen av den 11 oktober 1996 om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär (713/1996), som följer:

1 §
Domkretsar

Domkretsarna i ärenden som gäller utsökningsbesvär är för de tingsrätter som avses i 10 kap. 2 § 1 mom. utsökningslagen följande:


4) Joensuu tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för exekutionsverket i Joensuu härad,

5) Jyväskylä tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Jyväskylä härad samt häradsämbetena i Saarijärvi och Äänekoski,


7) Kotka tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Kotka härad samt häradsämbetet i Kouvola,

8) Kuopio tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Kuopioregionens härad samt häradsämbetet i Övre Savolax,

9) Lahtis tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för exekutionsverket i Lahtis härad,

10) Villmanstrands tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för exekutionsverket i Villmanstrands härad,


12) Uleåborgs tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdet för exekutionsverket i Uleåborgs härad,

13) Björneborgs tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Björneborgs härad samt häradsämbetena i Kumo, Raumo och Vammala,


17) Åbo tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Åbo härad samt häradsämbetena i Loimaa, Nystadsregionen, Reso, Salo, S:t Karins och Åboland,

18) Vasa tingsrätts domkrets omfattar verksamhetsområdena för exekutionsverket i Vasa härad samt häradsämbetena i Brahestad, Haapajärvi, Karleby, Kaustby och Ylivieska,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Utsökningsdirektör
Timo Heikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.