1270/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Arbetsministeriets förordning om ändring av arbetsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet

I enlighet med arbetsministeriets beslut,

ändras arbetsministeriets förordning av den 31 december 2002 om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om ärenden som antecknas i utlåtandet (1367/2002) 5 § som följer:

5 §
Uppgift om arbete med stöd av lönesubvention

I arbetskraftspolitiskt utlåtande som ges efter det att arbete med stöd av lönesubvention upphört bör antecknas uppgift om arbete med stöd av lönesubvention. Av utlåtandet bör framgå för hur lång tid lönesubvention har utbetalats och för hur lång tid sådan har utbetalats i form av högsta förhöjda lönesubvention.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

För arbete med sammansatt stöd som upphör efter att denna förordning träder i kraft tillämpas 5 § som gällde vid ikraftträdandet av förordningen.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.