1237/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 16 september 2005 om resurser för social- och hälsovården år 2006 (754/2005) 1, 2, 4, 5 och 7 §, som följer:

1 §

De kalkylerade kostnaderna, som beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader grundar sig på, uppgår till uppskattningsvis 12 028 miljoner euro.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

Socialvård € Hälsovård €
0 – 6-åringar 4 719,40 581,26
7 – 64-åringar 223,44 661,89
65 – 74-åringar 621,25 1 566,63
75 – 84-åringar 3 776,58 3 021,55
personer som fyllt 85 år 10 545,74 5 245,63
4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt servicebehovet hos gravt handikappade är 11,52 euro per kommuninvånare.

5 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt behovet av barnskydd är 32,53 euro per kommuninvånare.

7 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 539,35 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.