1232/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om gruppering av kommunerna för utbetalning av familjepension

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 15 a § 6 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969), sådant det lyder i lag 982/1996:

1 §

Kommunerna indelas i de två grupper som avses i 15 a § familjepensionslagen med tillämpning av vad som bestäms i statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1230/2005).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2007.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.