1226/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 september 2002 om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad (821/2002) jämte ändringar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (32004L0041); EUT nr L 195, s. 12

Helsingfors den 22 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Terhi Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.