1224/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner (1351/2002) 4 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. 2 punkten som följer:

4 §
Uppgiftsfördelningen mellan arbetskraftsbyrån och arbetskraftskommissionen

Arbetskraftsbyrån skall till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan ge ett bindande utlåtande om


2) de arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av arbetsmarknadsstöd som avses i 7 kap. 3―5 och 7 §, 8 kap. 1 §, 2 § 1 och 2 mom. och 4 § samt 9 kap. 7 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Arbetskraftskommissionen skall till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan ge ett bindande utlåtande om


2) de arbetskraftspolitiska förutsättningar för erhållande av arbetsmarknadsstöd som avses i 8 kap. 2 § 3 och 4 mom. samt 3, 4 a och 5―7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.