1223/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (1347/2002) 6 §, 7 § 1 mom. och 8 § 2 mom. som följer:

6 §
Ansökan om sysselsättningsstöd

Ansökan om sysselsättningsstöd görs hos arbetskraftsbyrån. Arbetsgivaren ansöker om lönesubvention. Till ansökan skall fogas ett utlåtande av behörig utbildningsinspektör, om lönesubvention söks på basis av läroavtal.

7 §
Beviljande av sysselsättningsstöd

Lönesubvention beviljas av den arbetskraftsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatserna är belägna eller den arbetskraftsbyrå där den som skall anställas med subventionen är registrerad som arbetslös arbetssökande.


8 §
Beslut som gäller flera år eller flera arbetsgivare

Om lönesubvention för sysselsättande av en och samma arbetstagare betalas till flera arbetsgivare samtidigt, skall den sammanlagda arbetstiden vara minst 85 procent av den regelbundna arbetstiden i branschen. Den högsta förhöjda lönesubventionen kan dock betalas även om arbetstiden under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden är kortare än 85 procent av den regelbundna arbetstiden i branschen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Minister
Tuula Haatainen

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.