1209/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 b § 2 mom. i skadeståndslagen av den 31 maj 1974 (412/1974), sådant det lyder i lag 509/2004, som följer:

1 §

Beloppet av den förvärvsinkomst som avses i 5 kap. 2 b § 1 mom. 1―3 punkten i skadeståndslagen (412/1974) är

1) 6 290 euro när den skadelidande fyllt 18 år,

2) 29 060 euro när den skadelidande fyllt 23 år,

3) 34 060 euro när den skadelidande fyllt 35 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna förordning tillämpas när ersättning för inkomstförlust bestäms år 2006.

Helsingfors den 29 december 2005

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Antti T. Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.