1196/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i bilagan till kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning (1250/2002) punkt 0 och 28 i bilaga 1 samt punkt 28 i bilaga 2, av dem punkt 28 i bilaga 1 och punkt 28 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 56/2004, som följer:Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2006.

Kommissionens direktiv 2005/30/EG (32005L0030); EGT nr L 106, 27.4.2005, s. 17

Helsingfors den 22 december 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.