1194/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens tekniska forskningscentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i förordningen av den 5 november 1993 om statens tekniska forskningscentral (940/1993) 2 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 11 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. och 15 § 1 mom.,

av dem 2 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 11 § 2 och 3 mom. och 12 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 41/2002, som följer:

2 §

Forskningscentralens verksamhetsorganisation består av en ledningsgrupp i vilken generaldirektören, överdirektören, förvaltningsdirektören, vetenskapsdirektören och sektordirektörerna är medlemmar samt av organisationsenheter.

3 §

Vid forskningscentralen finns en generaldirektör, en överdirektör, en förvaltningsdirektör, en vetenskapsdirektör, sektordirektörer, forskningsdirektörer, teknologidirektörer och forskningsprofessorer samt annan personal i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande.

Generaldirektören, överdirektören, vetenskapsdirektören, sektordirektören för den vetenskapliga sektorn, forskningsdirektörerna och teknologidirektörerna har professorstitel.


11 §

Dessutom krävs för tjänsten som generaldirektör, överdirektör, förvaltningsdirektör, vetenskapsdirektör, sektordirektör, forskningsdirektör, teknologidirektör och forskningsprofessor högre högskoleexamen, god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga. För tjänsten som generaldirektör krävs ytterligare god förtrogenhet med forskningen inom den tekniska sektorn och ledarerfarenhet.

Vid bedömningen av den skicklighet och förmåga som behövs för framgångsrik skötsel av tjänsten som generaldirektör, överdirektör, vetenskapsdirektör, sektordirektör för den vetenskapliga sektorn, forskningsdirektör, teknologidirektör och forskningsprofessor beaktas meriter inom forskning och ledning av forskningsarbete samt praktisk förtrogenhet med det område som tjänsten företräder.

12 §

Överdirektören, förvaltningsdirektören, vetenskapsdirektören, sektordirektörerna, forskningsdirektörerna, teknologidirektörerna och forskningsprofessorerna utnämns av forskningscentralens styrelse på föredragning av generaldirektören.

15 §

Ställföreträdare för generaldirektören är de medlemmar i ledningsgruppen som styrelsen förordnar till detta.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 22 december 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Specialsakkunnig
Tuija Ypyä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.