1191/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 2 § i lagen om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 23 november 2001 om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (1054/2001) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Övergångstid

Utan hinder av 1 § får anslag i statsbudgeten för statsandelar enligt bibliotekslagen (904/1998) åren 2003―2009 finansieras med avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel högst enligt procentsatserna i tabellen nedan

År Största belopp som av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel får användas för statsandelar enligt bibliotekslagen, i procent av de i statsbudgeten anvisade anslagen för ändamålet
2003 85
2004 75
2005 65
2006 44
2007 33
2008 22
2009 11


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2005
KuUB 13/2005
RSv 167/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.