1182/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Statsrådets förordning om upphävande av 2 § 2 mom. i statsrådets förordning om arbetslöshetsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 2 § 2 mom. i statsrådets förordning av den 30 december 2002 om arbetslöshetsnämnden (1331/2002).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 22 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.