1178/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/1978) den svenska språkdräkten i lagens rubrik samt 1 § 2 mom. som följer:

Lag

om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

1 §

Arbetshälsoinstitutets organisation består av riksomfattande kompetenscentra. Bestämmelser om arbetshälsoinstitutets regionala verksamhetsställen utfärdas genom förordning av statsrådet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 181/2005
AjUB 9/2005
RSv 198/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.