Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1164/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen av den 9 augusti 2002 om verkställighet av böter (672/2002) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I den ordning som föreskrivs i denna lag verkställs likaså en oljeutsläppsavgift enligt 19 b § i lagen om förhindrande av miljöförorening från fartyg (300/1979).


Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

RP 77/2005
MiUB 15/2005
RSv 147/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.