1150/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 2 § i lagen om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 december 1994 om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område (1220/1994) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Definitioner

De skatter på inkomst och förmögenhet som avses i artikel 1 i handräckningsdirektivet är i Finland särskilt följande skatter och avgifter:

1) de statliga inkomstskatterna,

2) inkomstskatten för samfund,

3) kommunalskatten,

4) kyrkoskatten,

5) folkpensionsförsäkringspremien,

6) sjukförsäkringspremien,

7) källskatten på ränteinkomst,

8) källskatten för begränsat skattskyldig,

9) fastighetsskatten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På utbyte av information mellan myndigheterna om förmögenhetsbeskattning som verkställts för skatteåret 2005 och tidigare skatteår tillämpas dock alltjämt de bestämmelser som gällde när lagen trädde i kraft.

RP 144/2005
FiUB 44/2005
RSv 218/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.