1127/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om inkomstskatteskalan för 2006

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Vid beskattningen för 2006 fastställs den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) skall betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
12 200 ― 17 000 8 9,0
17 000 ― 20 000 440 14,0
20 000 ― 32 800 860 19,5
32 800 ― 58 200 3 356 25,0
58 200 ― 9 706 32,5
2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 116/2005
FiUB 33/2005
RSv 173/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.