1125/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 6 § i lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1973 om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) 6 §, sådan den lyder i lag 192/2003, som följer:

6 §

Denna lag gäller till utgången av 2007 och tillämpas på dyrortsklassificeringen för åren 2006 och 2007.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 120/2005
FvUB 23/2005
RSv 188/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.