1117/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 14 § i lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 14 § i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) ett nytt 2 mom. som följer:

14 §
Övriga hälso- och sjukvårdstjänster

Företagare och andra som utför eget arbete kan för sig utöver de tjänster som avses i 12 § ordna sjukvårdstjänster och andra hälsovårdstjänster enligt 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 68/2005
RP 129/2005
ShUB 22/2005
RSv 139/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.