1090/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 3 § i lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 december 1995 om skattelättnader för gravt handikappade företagare (1393/1995) 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1162/2004, som följer:

3 §

Denna lag tillämpas då en vara har levererats eller en tjänst utförts eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk under 1995―2006.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

LM 94/2005
LM 136/2005
FiUB 27/2005
RSk 26/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.