1085/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) en ny 56 b § som följer:

56 b §
Elektronisk kommunikation och signering

På ärenden som behandlas enligt denna lag tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Deklarationer och andra handlingar som får lämnas in på elektronisk väg och som skall signeras så som särskilt bestäms därom, anses vara signerade när de uppfyller kraven i lagen om elektroniska signaturer (14/2003).

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om på vilket sätt deklarationer och andra handlingar skall vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 91/2005
FiUB 22/2005
RSv 141/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.