1080/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 20 december 2002 om ändring av lagen om beskattningsförfarande (1165/2002) ett nytt 3 mom. som följer:


Om andra makar än sådana som lever i registrerat partnerskap och på vilka tillämpas inkomstskattelagens bestämmelser om makar har hemkommuner inom olika skatteverks områden, är skatteverket för mannens hemkommun behörigt i ärenden som gäller vardera personens förskottsuppbörd för 2006.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 91/2005
FiUB 22/2005
RSv 141/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.