1077/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 3 § i statsunderstödslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Denna lag skall tillämpas på statsandel och statsunderstöd enligt lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992), om så särskilt föreskrivs i de nämnda lagarna. Denna lag tillämpas inte på understöd som beviljas av avkastningen av penningautomater, kasinospel, kasinoverksamhet eller totospel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 88/2005
FvUB 24/2005
RSv 191/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.