1076/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av museilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till museilagen av den 3 augusti 1992 (729/1992) en ny 4 a § som följer:

2 kap.

Statsunderstöd

4 a §

Undervisningsministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för skötseln av specialuppgifter vid specialmuseer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 88/2005
FvUB 24/2005
RSv 191/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.