1075/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 6 a § i teater- och orkesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 a § i teater- och orkesterlagen av den 3 augusti 1992 (730/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 1277/1994, ett nytt 3 mom. som följer:

6 a §

Undervisningsministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 88/2005
FvUB 24/2005
RSv 191/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.