1074/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om upphävande av 32 § 2 mom. och 34 § i yrkeshögskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 32 § 2 mom. och 34 § i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 88/2005
FvUB 24/2005
RSv 191/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.