1070/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om upphävande av 5 a―5 c § i barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/1983) 5 a―5 c §, sådana de lyder, 5 a i lag 123/1999, 5 b § i sistnämnda lag och i lag 531/2001 samt 5 c § i nämnda lag 123/1999 och i lag 425/2001.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 88/2005
FvUB 24/2005
RSv 191/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.