1064/2005

Given i Helsingfors den 16 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av det engångsbelopp som det föreskrivs om i 19 b § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 23 december 2004 om grunderna för beräkning av det engångsbelopp som det föreskrivs om i 19 b § i lagen om pension för arbetstagare (1285/2004) som följer:

2 §

Engångsbeloppet av invalidpensionen och den framtida ålderspension som betalas i samband med den beräknas genom att den årliga pensionen multipliceras med en i tabellen i 2 mom. angiven koefficient för invalidpension och framtida ålderspension som motsvarar pensionstagarens ålder. Vid beräkningen av engångsbeloppet av rehabiliteringsstödet används de i tabellen i 2 mom. angivna koefficienterna för rehabiliteringsstöd så att man väljer en koefficient som motsvarar den ålder som erhålls, då man från 63 år avdrar den tid, för vilken pension skall utbetalas.

Koefficienter för engångsbelopp av invalidpension och framtida ålderspension samt rehabiliteringsstöd

Ålder Koefficienter för invalidpension och framtida ålderspension Koefficienter för rehabiliteringsstöd
18 20.17 15.75
19 20.33 15.77
20 20.47 15.78
21 20.61 15.78
22 20.75 15.77
23 20.88 15.75
24 21.00 15.71
25 21.10 15.66
26 21.06 15.60
27 21.15 15.53
28 21.23 15.44
29 21.32 15.35
30 21.37 15.23
31 21.44 15.11
32 21.50 14.97
33 21.54 14.82
34 21.58 14.65
35 21.60 14.46
36 21.41 14.26
37 21.41 14.04
38 21.41 13.81
39 21.39 13.56
40 21.36 13.29
41 21.31 13.00
42 21.27 12.70
43 21.21 12.37
44 21.13 12.02
45 21.05 11.65
46 20.68 11.26
47 20.55 10.84
48 20.42 10.40
49 20.29 9.94
50 20.11 9.44
51 19.93 8.92
52 19.74 8.37
53 19.53 7.79
54 19.31 7.18
55 19.08 6.54
56 18.46 5.86
57 18.19 5.15
58 17.88 4.40
59 17.58 3.61
60 17.24 2.77
61 16.91 1.90
62 16.53 0.97

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningen tillämpas på invalidpensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar den 1 januari 2006 eller därefter.

Helsingfors den 16 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.