1057/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Bryssel den 14 oktober 2003 ingångna avtalet om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som republikens president har ratificerat den 30 januari 2004 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet har deponerats hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd den 19 mars 2004, är i kraft från den 6 december 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2005.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 108/2005)

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.