1056/2005

Given i Helsingfors den 16 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 4 och 20 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om försök med elektroniska recept

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 augusti 2003 om försök med elektroniska recept (771/2003) 4 § 1 mom. och 20 § 1 mom., av dem 20 § 1 mom sådant det lyder i förordning 901/2004, som följer:

4 §
Begränsningar

Vid användningen av ett elektroniskt recept avviks från bestämmelserna i receptförordningen enligt följande:

1) med ett recept kan endast ett läkemedel förskrivas,

2) egentlig narkotika får inte förskrivas elektroniskt, och

3) pro auctore -recept och läkemedelsbeställningar får inte uppgöras elektroniskt.


20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003 och gäller till den 31 december 2007.Denna förordning träder i kraft den 30 december 2005.

Helsingfors den 16 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.