1054/2005

Given i Helsingfors den 16 december 2005

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 2 § 1 mom. i undervisningsministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 30 maj 2001 om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer (438/2001) 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 371/2003, som följer:

2 §
Fasta avgifter

För de prestationer som nämns i 1 § 1 punkten uppbär studentexamensnämnden en fast grundavgift på 22 euro per examinand för deltagande i studentexamen och en fast deltagaravgift på 24 euro för varje prov.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 16 december 2005

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Minna Antila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.