1052/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Undervisningsministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 14 juli 2005 om universitetens magisterprogram (569/2005) 4―6 §, 8, 9, 10, 11, 12, 14 och 15 §, samt

fogas till förordningen nya 7 a, 7 b, 9 a och 11 a § som följer:

4 §
Helsingfors universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Helsingfors universitet:

1) Magisterprogrammet i bioteknik (Master's Degree Programme in Biotechnology) (magister i livsmedelsvetenskaper/filosofie magister/agronomie- och forstmagister, i samarbete med Tekniska högskolan),

2) Magisterprogrammet i stadsforskning (filosofie magister/politices magister),

3) Magisterprogrammet i språk-, tal- och översättningsteknologi (filosofie magister),

4) Magisterprogrammet i interkulturell växelverkan (filosofie magister/politices magister),

5) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (filosofie magister, i samarbete med Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi),

6) Magisterprogrammet i förskolepedagogik (pedagogie magister),

7) Magisterprogrammet i vuxenpedagogik och arbetsutveckling (pedagogie magister),

8) Master's Degree Programme in Atmospheric Sciences and Biochemical Cycles (filosofie magister),

9) Master's Degree Programme in Forest Sciences and Business (agronomie- och forstmagister) samt

10) Master's Degree Programme in Geoinformatics (filosofie magister, i samarbete med Tekniska högskolan).

5 §
Joensuu universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Joensuu universitet:

1) Magisterprogrammet i hantverksdesign och teknologi (pedagogie magister),

2) Master's Degree Programme in Clinical Linguistics (filosofie magister),

3) Master's Degree Programme in European Forestry (agronomie- och forstmagister),

4) Master's Degree Programme in Human Geography (magister i samhällsvetenskaper),

5) Master's Degree Programme in Information Technology (filosofie magister, i samarbete med Kuopio universitet och Villmanstrands tekniska universitet),

6) Master's Degree Programme in Cultural Diversity (magister i samhällsvetenskaper), samt

7) Master's Degree Programme in Media Computing and Optical Technology (filosofie magister).

6 §
Jyväskylä universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Jyväskylä universitet:

1) Magisterprogrammet i kulturöverskridande kommunikation (Master's Degree Programme in Intercultural Communication) (filosofie magister),

2) Magisterprogrammet i musikterapi (filosofie magister),

3) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Helsingfors universitet, Lapplands universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi),

4) Magisterprogrammet i nanovetenskap (filosofie magister),

5) Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity (magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper),

6) Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management (ekonomie magister),

7) Master's Degree Programme in Development and International Cooperation (filosofie magister/ekonomie magister/ magister i samhällsvetenskaper),

8) Master's Degree Programme in Sport Science and Management (magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper),

9) Master's Degree Programme in Sustainable Management of Inland Aquatic Resources (filosofie magister),

10) Magisterprogrammet i kulturpolitik (magister i samhällsvetenskaper),

11) Magisterprogrammet i handledning (pedagogie magister), samt

12) Master's Degree Programme in Digital Culture (filosofie magister).

7 a §
Lapplands universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Lapplands universitet:

1) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (pedagogie magister/konstmagister/magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi).

7 b §
Uleåborgs universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Uleåborgs universitet:

1) Magisterprogrammet i internationell företagskommunikation (filosofie magister),

2) Magisterprogrammet i vetenskapskommunikation (filosofie magister),

3) Master's Degree Programme in Education and Globalisation (pedagogie magister) samt

4) Master's Degree Programme in Information Technology in the Humanities, Arts and Media (filosofie magister).

8 §
Tammerfors universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Tammerfors universitet:

1) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet och Åbo Akademi),

2) Magisterprogrammet i revision och utvärdering (förvaltningsmagister/ekonomie magister),

3) Magisterprogrammet i säkerhetsförvaltning (förvaltningsmagister, i samarbete med Åbo universitet),

4) Magisterprogrammet i visuell journalism (magister i samhällsvetenskaper, i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet och Konstindustriella högskolan),

5) Master's Degree Programme in Health Sciences (magister i hälsovetenskaper, i samarbete med Kuopio universitet),

6) Master's Degree Programme in Higher Education (förvaltningsmagister),

7) Master's Degree Programme in Social Sciences (magister i samhällsvetenskaper),

8) Magisterprogrammet i yrkesutbildning (pedagogie magister), samt

9) Master's Degree Programme in Bioinformatics (filosofie magister, i samarbete med Åbo universitet).

9 §
Åbo universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Åbo universitet:

1) Magisterprogrammet i rättssociologi och kriminologi (juris magister, politices magister, i samarbete med Tammerfors universitet),

2) Magisterprogrammet i biovetenskap och hälsa (filosofie magister),

3) Master's Degree Programme in Baltic Sea Region Studies (filosofie magister),

4) Master's Degree Programme in Environmental Sciences (filosofie magister),

5) Master's Degree Programme in Information Technology (filosofie magister),

6) Master's Degree Programme in Institutions and Social Mechanisms (politices magister),

7) Master's Degree Programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (pedagogie magister),

8) Magisterprogrammet i finska och med finskan besläktade språk (filosofie magister),

9) Master's Degree Programme in Asian Studies (politices magister),

10) Master's Degree Programme in Bioinformatics (filosofie magister, i samarbete med Tammerfors universitet), samt

11) Master's Degree Programme in European Heritage, Digital Media and the Information Society (filosofie magister).

9 a §
Vasa universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Vasa universitet:

1) Master's Degree Programme in Finance (ekonomie magister),

2) Master's Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration (filosofie magister/förvaltningsmagister), samt

3) Master's Degree Programme in International Business (ekonomie magister).

10 §
Åbo Akademi

Följande magisterprogram kan genomföras vid Åbo Akademi:

1) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (politices magister, i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet och Tammerfors universitet),

2) Magisterprogrammet i masskommunikation (politices magister),

3) Master's Degree Programme in Chemical Engineering (diplomingenjör),

4) Master's Degree Programme in Electronic and Mobile Commerce (ekonomie magister), samt

5) Master's Degree Programme in International Human Rights Law (politices magister).

11 §
Villmanstrands tekniska universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Villmanstrands tekniska universitet:

1) Magisterprogrammet i digital kommunikationsteknik och kunskapshantering (diplomingenjör/ekonomie magister),

2) Master's Degree Programme in Mechanical Engineering (diplomingenjör),

3) Master's Degree Programme in Information Technology (diplomingenjör, i samarbete med Joensuu universitet och Kuopio universitet),

4) Master's Degree Programme in Electrical Engineering (diplomingenjör),

5) Master's Degree Programme in Bioenergy Technology (diplomingenjör/ agronomie- och forstmagister), samt

6) Master's Degree Programme in Chemical and Process Engineering (diplomingenjör).

11 a §
Tammerfors tekniska universitet

Följande magisterprogram kan genomföras vid Tammerfors tekniska universitet:

1) Master's Degree Programme in Biomedical Engineering (diplomingenjör),

2) Master's Degree Programme in Machine Automation (diplomingenjör),

3) Master's Degree Programme in Radio Frequency Electronics (diplomingenjör), samt

4) Master's Degree Programme in Science and Bioengineering (diplomingenjör).

12 §
Tekniska högskolan

Följande magisterprogram kan genomföras vid Tekniska högskolan:

1) DI-programmet i miljöteknik (diplomingenjör),

2) Master's Degree Programme in Space Science and Technology (diplomingenjör), samt

3) Master's Degree Programme in Security and Mobile Computing (diplomingenjör).

14 §
Svenska handelshögskolan

Följande magisterprogram kan genomföras vid Svenska handelshögskolan:

1) Master's Degree Programme in Advanced Financial Information Systems (ekonomie magister),

2) Master's Degree Programme in Computational Finance (ekonomie magister),

3) Master's Degree Programme in Corporate Governance (ekonomie magister),

4) Master's Degree Programme in Marketing (ekonomie magister),

5) Master's Degree Programme in Real Estate Finance (ekonomie magister), samt

6) Master's Degree Programme in Real Estate Investment and Finance (ekonomie magister, i samarbete med Tekniska högskolan).

15 §
Åbo handelshögskola

Följande magisterprogram kan genomföras vid Åbo handelshögskola:

1) Magisterprogrammet i framtidsforskning (ekonomie magister),

2) Master's Degree Programme in Global IT Management (ekonomie magister),

3) Magisterprogrammet för affärskompetens inom välfärdsområdet (ekonomie magister),

4) Magisterprogrammet i handel (ekonomie magister), samt

5) Master's Degree Programme in Global Innovation Management (ekonomie magister).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 december 2005

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Direktör
Markku Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.