1043/2005

Given i Helsingfors den 14 december 2005

Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten av den 1 april 1999 (443/1999):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om den ersättning som av statens medel skall betalas till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten och om grunden för ersättningen.

2 §
Betalning av ersättning

Magistraten betalar ersättningen till den som producerar intressebevakningstjänster enligt vad som bestäms i denna förordning. I landskapet Åland betalas ersättningen av länsstyrelsen.

3 §
Ersättningen år 2006

Till den som producerar intressebevakningstjänster betalas högst hälften av nettokostnaderna i ersättning för produktion av intressebevakningstjänster, dock minst 70 euro och högst 240 euro per intressebevakning inom ramen för det anslag som i statsbudgeten reserverats för ändamålet. Med nettokostnader avses kostnaderna för den som producerar intressebevakningstjänster enligt bokslutet för 2005 minskat med de arvoden och ersättningar som debiterats av huvudmännen.

Om kommunen producerar endast en del av intressebevakningstjänsterna fastställs ersättningen till kommunen och de andra serviceproducenterna i förhållande till antalet intressebevakningar. Som antalet intressebevakningar beaktas kommunens och de andra serviceproducenternas intressebevakningar den 1 mars 2006 enligt registret över förmyndarskapsärenden.

Ersättningen betalas senast i september 2006.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006 och gäller till utgången av 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2005

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsrådet
Leena Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.