1039/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av 13 § i förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 13 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 424/2004, som följer:

13 §
Beloppet av bostadstillägget i länder med låg hyresnivå

Om studeranden lägger fram en utredning om att den uppburna månadshyran är större än det belopp som anges ovan, betalas bostadstillägget till samma belopp som hyran, dock högst det bostadstillägg för studerande utomlands som anges i 14 a § i lagen om studiestöd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Förordningen tillämpas från den 1 november 2005.

Helsingfors den 15 december 2005

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Virpi Hiltunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.