1031/2005

Given i Helsingfors den 14 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 43 a § 2 mom. lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), sådant detta lagrum lyder i lag 973/1980:

1 §

Den i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedda inkomstgräns som berättigar till tilläggsränta till fullt belopp är i varje dyrhetsklass 4 837 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 16 januari 2002 om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst (42/2002).

Helsingfors den 14 december 2005

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Jurist
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.