1027/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 5 § i banskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § i banskattelagen av den 27 juni 2003 (605/2003) ett nytt 2 mom. som följer:

5 §
Beloppet av skatten

Utöver vad som i 1 mom. bestäms om beloppet av banskatten uppbärs för användningen av direktbanan Kervo―Lahtis investeringsskatt, vars belopp inom person- och godstrafiken samt vid förflyttning av lok är 0,5 cent per bruttotonkilometer.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 122/2005
FiUB 24/2005
RSv 143/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.