1023/2005

Given i Helsingfors den 12 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1105/2000) 4 punkten i bilaga 2 sådan den lyder i förordning 223/2005, som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2005 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2005.

Helsingfors den 12 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

BILAGA 2

KOEFFICIENTER I ANSLUTNING TILL DE FÖRSÄKRINGSTEKNISKA GRUNDERNA

4. Koefficienter för fonderad ålderspension

1i2005 = 0,0240 (formel (2a))
2i2005 = 0,0000 (formel (2a))
1i2005 = 0,0020 (formel (2a))

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.