1022/2005

Given i Helsingfors den 12 december 2005

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1103/2000) punkterna 4 och 5 i bilaga 2, sådana de lyder i förordning 221/2005, som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2005 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2005.

Helsingfors den 12 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.