1017/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om upphävande av 2 § 17 punkten i lagen om Försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen av den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) 2 § 17 punkten sådan den lyder i lag 534/2000.

2 §

Denna lag träder i kraft den 31 december 2005.

RP 157/2005
ShUB 25/2005
RSv 148/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.