1003/2005

Given i Helsingfors den 2 december 2005

Handels- och industriministeriets förordning om upphävande av vissa av handels- och industriministeriets förordningar om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel

I enlighet med handels- och industriministeriets förordning föreskrivs:

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning upphävs handels- och industriministeriets förordning (92/2003) av den 5 februari 2003 om användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och handels- och industriministeriets förordning (10/2005) av den 14 januari 2005 om ändring av direktiv 2002/16/EG om användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Helsingfors den 2 december 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.