994/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för stöd som ingår i det regionala programmet för utvecklandet av landsbygden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §

Ansökningstiden för stöd, som enligt 2 § 1 mom. 2 punkten statsrådets förordning (609/2000) finansieras ur det regionala programmet för utvecklandet av landsbygden ytterom programområdet för mål 1 löper ut den 15 december 2005.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2005.

Helsingfors den 9 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Riitta Tevaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.