989/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om ändring av 9 § i lagen om kyrkans centralfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 december 1941 om kyrkans centralfond (895/1941) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1015/2004, som följer:

9 §

Komplettering av skatteintäkterna beviljas en församling när summan av församlingens kalkylerade kyrkoskatt och den samfundsskatt som har debiterats beräknad per närvarande medlem underskrider en utjämningsgräns som bestäms enligt kommunens invånartäthet och antalet medlemmar i församlingen och som i enlighet med vad kyrkostyrelsen närmare bestämmer är 65―80 procent av den genomsnittliga summan av den kalkylerade kyrkoskatten och den samfundsskatt som har debiterats beräknad per närvarande medlem i samtliga församlingar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 173/2005
FvUB 20/2005
RSv 157/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Tanja Karpela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.