979/2005

Given i Helsingfors den 9 december 2005

Lag om upphävande av 9 a § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 9 a § i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994), sådan paragrafen lyder i lag 876/2000.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 195/2005
FiUB 31/2005
RSv 159/2005

Helsingfors den 9 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.