976/2005

Given i Helsingfors den 8 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 10 mars 2005 om nationell tilläggsdel i miljöstödet för 2005 (148/2005) 9 § 2 mom. som följer:

9 §

Betalningen av stöd förutsätter att

1) ett odlingskontrakt för maltkorn har ingåtts mellan odlaren och mälteriet eller en direkt representant för mälteriet senast den 15 juni 2005,

2) till mälteriet har sänts ett godkänt förhandsprov av maltkornet som uppfyller mälteriernas kvalitetskrav och har analyserats i enlighet med Analytica-EBC-standarden eller en annan analys som är minst likvärdig med dessa kvalitetskrav,

3) mälteriet på basis av det godkända förhandsprovet har gjort upp ett bekräftat odlingskontrakt för maltkorn och odlaren har sänt detta kontrakt och det i 1 punkten avsedda odlingskontraktet för maltkorn tillsammans med samlingsblankett nr 174 för maltkorn till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast den 16 januari 2006, samt

4) areal som angetts för maltkorn inte till någon del används för produktion av certifikatutsäde.Denna förordning träder i kraft den 14 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.